سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است.

حساب کاربری

حداقل 8 کاراکتر

سی او دی متر

COD meter

سی او دی متر

COD meter

COD ( Chemical Oxygen Demand )   سی او دی عبارت است از میزان اکسیژن مورد نیاز برای واکنش شیمیایی (اکسیداسیون ) مواد قابل اکسیداسیون موجود در آن آب . این آزمایش  هم مواد آلی قابل تجزیه در آب و هم مواد آلی غیر قابل تجزیه در آب را مشخص می نماید . همچنین این آزمایش زمان کمتری نسبت به BOD نیاز دارد . به همین دلایل COD  ارزش فراوانی دارد. این آزمایش نیاز به ویال مخصوص COD ، راکتور مخصوص COD و فتومتر مخصوص جهت قرائت نتیجه آزمایش دارد.

Range: 0-150 & 0-1500 & 0-15000

ویال سی او دی

COD Vials این بطری ها جهت نگهداری نمونه در روند انجام آزمایش COD  می باشند که دارای مواد اکسید کننده قوی ، کاتالیزور و … می باشند . در بیشتر موارد در سه رنج تولید میشوند و معمولا 25 تایی هستند.

MD 600

فتومتر سی او دی

COD Photometer فتومتر مخصوص نمایش COD است که ویال های COD  پس از بیرون آوردن از راکتور در محفظه قرائت فتومتر قرار گرفته و نتیجه توسط فتومتر نمایش داده می شود.

RD 125

راکتور سی او دی

COD Reactor راکتور سی او دی نمونه را در روند انجام آزمایش گرم نگه می دارد تا واکنش شیمیایی اکسیداکسیون زودتر انجام گیرد. معمولا شش ، ده ، دوازده ، بیست و بیست و چهار خانه می باشند.

فتومتر پرتابل وگتک HT1000

فتومتر پرتابل لاویباند MD 200

فتومتر پرتابل لاموته SMART3

مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
X