سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است.

حساب کاربری

حداقل 8 کاراکتر

بی او دی

BOD meter

بی او دی

BOD meter

Biochemical oxygen demand یا BOD  بی او دی، نیاز اکسیژن میکروارگانیسم ها برای رسیدن به ثبات بیولوژیکیِ آب می باشد که توسط سنجش اختلاف اکسیژن محلول در نمونه آب پیش از انجام آزمایش و سنجش دوباره آن پس از انجام آزمایش بدست می آید.

این آزمایش به پیشنهاد پژوهشگران انگلیسی در یک دوره 5 روزه انجام می شود که در بیشتر نمونه ها زمانی کافی برای رسیدن ارگانیسم ها به 70 تا 80 درصد ثبات بیولوژیکی می باشد.

این آزمایش بیشتر توسط چند بطری مخصوص بی او دی محتوی نمونه آب ، یک دستگاه BOD meter و یک اینکوباتور BOD انجام می شود که 5 روز طول می کشد.

BOD bottle

بطری بی او دی

BOD Bottle بطری مخصوص آزمایش BOD است.

بطری BOD یک بطری تیره ( معمولا قهواه ای  ) با حجم استاندارد و درپوش مخصوص است که نمونه را برای مدت 5 روز در شرایط خاص نگهداری می نماید.

Digital BOD Meter

بی او دی متر دیجیتال

Digital BOD meter دستگاه کنترل کننده شرایط نمونه در روند انجام آزمایش می باشد.

این دستگاه همه شرایط لازم برای تغذیه و استفاده میکروارگانیسم ها از اکسیژن محلول در آب را فراهم و کنترل می نماید.

BOD Incubator

اینکوباتور بی او دی

BOD Incubator اینکوباتور مخصوص آزمایش BOD  است.

که دمای نمونه مورد نظر را در روند انجام آزمایش ثابت نگه می دارد  ( 20 درجه سانتیگراد که دمای معمول آبهای آزاد است ).

مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
X